Velkommen til CAN ApS

CAN ApS er et familieejet investeringsselskab, der via en aktiv investeringsstrategi har som mål at fastholde en langsigtet forretning af familiens kapital, der er højere end afkastet af børsnoterede værdipapirer.

Investering i aktive, private virksomheder
CAN ApS investerer i privatejede, danske virksomheder, der via vækst ønsker at udbygge en gunstig position i den givne branche yderligere. CAN ApS har en langsigtet investeringsstrategi, hvor den sunde virksomheds fortsatte ekspansion styrkes via tilførsel af kapital og aktiv deltagelse på ledelses- eller bestyrelsesniveau.

Langsigtede investeringer
Da CAN ApS´ formål er at sikre en stabil forrentning af familiens formue gennem flere generationer, er der oftest tale om langsigtede investeringer uden en fastlagt exit-strategi. Dette giver en stabilitet i ejerkredsen, så alle gode kræfter kan bruges på at udvikle vore investeringer på lang sigt.

CAN ApS · Teglgårdsparken 34, 5500 Middelfart · Tlf. 64415700 · a.nielsen@canas.dk